Kalvária

Kalvária Kalvária Kalvária Kalvária

Kalvária postavená na vŕšku zvanom Háj je významnou historickou pamiatkou mesta Považská Bystrica. Keďže väčšina archívnych dokumentov je dnes stratená alebo odcudzená, môžeme dejiny Kalvárie spoznať len útržkovito. Základným prameňom pamiatky bola kniha Protocolon privilegiati oppidi Vágh-Beszterce fieri curvit anno 1716, ktorá zaznamenávala udalosti z histórie Považskej Bystrice až do 70. rokov 19. storočia. Iniciatívu pri výstavbe kalvárie prevzalo mesto a jeho poprední mešťania. Počas prvej etapy výstavby bola postavená Kaplnka sv. Márie Magdalény a súsošie Ukrižovania. Tri kríže súsošia mali latinský kríž s rovným ukončením ramien, na ľavej strane bol ukrižovaný dobrý lotor Dismas a na pravej zlý lotor Desmas. V strede stálo súsošie Krista, sv. Márie Magdalény, Panny Márie a sv. Jána Evanjelistu. V druhej etape boli postavené kaplnky jednotlivých zastavení. V roku 1937 bola na základe údajov z mestskej kroniky kalvária opravovaná staviteľom R. Juráčkom ml. V päťdesiatych rokoch 20. storočia bola medzi kaplnky zastavení vysadená gaštanová trojradová priama aleja. Druhá polovica 20. storočia priniesla postupnú degradáciu. Od roku 2014 prebiehajú pod vedením mesta rekonštrukčné práce, v rámci ktorých došlo k obnove kaplnky sv. Márie Magdalény. Realizuje sa obnova jednotlivých zastavení krížovej cesty a pribudnú aj nové chodníky a zeleň tak, aby kalvária mohla slúžiť svojmu pôvodnému účelu.

Kde nás nájdete?

49°6'51.2"N, 18°27'27.6"E

Prihláste sa na odber noviniek

Budete vždy vidieť, čo sa deje. Novinky Vám budeme zasielať max. raz týždenne.
V prípade potreby sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť.


Členské organizácie

Mestá, obce, firmy a organizácie, ktorým záleží na lepšom Hornom Považí.


Dovolenka na Slovensku - Dobrý nápad Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky