Burg

Burg Burg Burg

Kaštieľ ľudovo nazývaný Burg dal postaviť podľa mestskej kroniky v roku 1631 syn Žigmunda Balašu Šimon spolu s manželkou Magdalénou Gieczy. Postavený bol uprostred krásnej záhrady v renesančnom slohu ako poschodová štvorcová budova. Na priečelí boli dve kruhové nárožné veže a renesančné pravouhlé okná s kamennými šambránami a rímsami. Pôvod kaštieľa dokazujú presné dáta a staré latinské nápisy dobre viditeľné nad vchodom i vo vnútri kaštieľa. Na prízemí i poschodí prechádza veľká sieň s valenou klenbou, Z nej sú renesančnými portálmi prístupné ďalšie priestory. V sieňach, ktoré slúžili na reprezentáciu, sa kedysi nachádzali maľby. Pred koncom 17. storočia bola na nádvorí kaštieľa postavená fara i škola. Neskôr v priebehu 18. storočia k nemu pristavili terasovité schodište do parku. Druhá svetová vojna zanechala na kaštieli značné škody, ktoré neskôr umocnila najmä adaptácia objektu na účely civilnej obrany. Súčasný súkromný vlastník sa snažil rekonštrukciou prinavrátiť kaštieľu ušľachtilý vzhľad.

Kde nás nájdete?

49°8'37.1"N, 18°27'33.8"E

Prihláste sa na odber noviniek

Budete vždy vidieť, čo sa deje. Novinky Vám budeme zasielať max. raz týždenne.
V prípade potreby sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť.


Členské organizácie

Mestá, obce, firmy a organizácie, ktorým záleží na lepšom Hornom Považí.


Dovolenka na Slovensku - Dobrý nápad Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky